Hvordan kan bildata bruges til at stimulere fri konkurrence og innovation?

Uafhængigt administrerede neutrale servere kan sættes op til at gøre bildata tilgængelige for interesserede tredjeparter uden indgåelse af en aftale med producenten af en bil, varebil, lastbil eller bus.

Den type servere er helt ”neutrale”, hvilket betyder, at de hverken drives eller finansieres af producenterne, men af en uafhængig part. Det kræves naturligvis, at operatørerne af disse neutrale servere implementerer det højeste niveau af sikkerhed og databeskyttelse.

Forskellige virksomheder har allerede udvist interesse for at opstille den type uafhængigt administrerede servere. IBM har fx for nylig lanceret en tjeneste, som via deres cloud-platform gør bildata tilgængelige for parter, der ønsker at udvikle nye og innovative tjenester.

Tjenesteudbydere kan få fair, rimelig og lige adgang til de data, som de skal bruge for at kunne tilbyde deres tjenester til brugerne af køretøjerne. Det omfatter uafhængige værksteder, fleet-operatører, forsikringsselskaber etc.

Alle informationer, der er tilgængelige for producentens netværk af autoriserede værksteder, vil blive gjort tilgængelige på samme betingelser for uafhængige tredjeparter, der tilbyder konkurrerende tjenester: Data af samme type, omfang og kvalitet - på samme tid og til samme pris.

Dette koncept til overførsel af bilgenererede data sikrer adgang til dataene på en helt lige og anonymiseret måde, hvilket bidrager til innovation og giver mulighed for fair og åben konkurrence.