En ekstern enhed er den bedste måde til at give tredjeparter sikker og tryg adgang til data genereret af din bil. Denne enhed er en sikker fjernserver, hvorfra tjenesteudbyderne kan få adgang til dataene, så de ikke har direkte adgang til bilen (evt. under kørslen) på en ukontrolleret måde.

Hvad er den sikreste og mest beskyttede måde at dele bildata på?

Bilproducenterne er villige til at stille bildata til rådighed for tredjeparts tjenester, men de vil gerne sikre sig, at det sker på en måde, som:

  • sikre beskyttelse af bilbrugernes personlige oplysninger
  • ikke udgør en risiko for bilens sikre og beskyttede funktion, og
  • som ikke underminerer bilproducenternes ansvar.

For at begrænse den slags risici og give et mere afbalanceret alternativ til ukontrolleret og komplet adgang til dataene i bilen kan bilproducenterne kommunikere de relevante bildata til en ekstern enhed på en sikker måde. Tjenesteudbyderne kan få adgang til bilens data via eksterne kilder, og ikke direkte fra bilen, hvilket minimerer sikkerhedsrisici og øger troværdigheden.

Således giver en ekstern adgang til data et åbent, men beskyttet interface for tredjeparter, da det fungerer i henhold til klart definerede regler for teknik, databeskyttelse og konkurrence. Naturligvis sikrer bilproducenterne kommunikationen mellem bilen og den eksterne enhed.

Hvilke risici er forbundet med at give direkte adgang til bildata?

Vil bildata være tilgængelige for alle tjenesteudbydere og under samme betingelser?

Deler min bil alle data?