Hvad er metodik for extended vehicles (ExVe)?

En ekstern enhed er den bedste måde til at give tredjeparter sikker og tryg adgang til bildata. Denne enhed er en sikker fjernserver, hvorfra tjenesteudbyderne kan få adgang til dataene, så de ikke har direkte adgang til bilen (evt. under kørslen) på en ukontrolleret måde.

Denne eksterne enhed giver adgang til bilens data i henhold til klart definerede regler for teknik, databeskyttelse og konkurrence gennem forskellige interfaces og ekstern datalagring, hvilket reducerer risikoen, hvad angår sikkerhed, beskyttelse og ansvar.

For at sikre interoperabilitet over hele verden, er denne type ekstern dataadgang, og de tilhørende interfaces, nødt til at blive standardiserede. Til det formål er der udviklet en ISO-standard (20077-1) – bedre kendt som "Metodik for extended vehicles (ExVe)"

Netværksforbundne køretøjer omfatter et fysisk køretøj med eksterne software- og hardwareudvidelser, som er udviklet, implementeret og administreret af producenten af køretøjet.